huisstijlen alink

Huisstijlen

De huisstijl is het geheel aan uitingen waarmee je als organisatie naar buiten treedt. Het is belangrijk dat de uitstraling van deze uitingen hetzelfde is, zodat mensen snel verbanden leggen en jouw club herkennen. Een consequent gebruik van logo, kleurgebruik en typografie zorgen ervoor dat de herkenbaarheid wordt vergroot. Ook het gebruik van allerlei beeldelementen of fotografie kan bijdragen aan die herkenbaarheid.